Administracja Uczelni


Biuro Rektora:
Dyrektor
mgr Dorota Pawłowicz
ul. Wojska Polskiego 1, pokój nr 217
+48 55 629 05 59
d.pawlowicz@ans-elblag.pl

Sekretariat Rektora

inż. Dorota Urbańska

st. specjalista ds. administracyjnych

ul. Wojska Polskiego 1, pokój nr 220

+48 55 629 05 01

d.urbanska@ans-elblag.pl


Kancelaria Ogólna

 lic. Aleksandra Cabaj-Malinowska

specjalista ds. administracyjnych

ul. Wojska Polskiego 1, pokój nr 18

+48 55 629 05 55

a.cabaj@ans-elblag.pl

 

Ewa Wall

samodzielny referent

ul. Wojska Polskiego 1, pokój nr 115

+48 55 629 05 89

e.wall@ans-elblag.pl

Sekretariat Prorektora ds. Kształcenia

Sekretariat Prorektora ds. Organizacyjnych i Naukowych:

inż. Joanna Kuna

specjalista ds. administracyjnych

ul. Wojska Polskiego 1, pokój nr 222

+48 55 629 05 55

j.kuna@nas-elblag.pl

 


Radca prawny

Inspektor Ochrony Danych:

mgr Anna Biłyj-Szymko

ul. Wojska Polskiego 1, pokój nr 316

+48 55 629 07 61

a.bilyj-szymko@ans-elblag.pl

 

 

Kwestura:

Kwestor

mgr Elżbieta Jakiel

ul. Wojska Polskiego 1, pokój nr 211

+48 55 629 05 20

e.jakiel@ans-elblag.pl

 

Z-ca Kwestora

mgr Joanna Wójciak

ul. Wojska Polskiego 1, pokój nr 212

+48 55 629 05 24

j.wojciak@ans-elblag.pl

 

Ewa Kłosowicz

specjalista ds. księgowych

ul. Wojska Polskiego 1, pokój nr 212

+48 55 629 05 22

e.klosowicz@ans-elblag.pl

 

mgr Katarzyna Klaman

samodzielny księgowy

ul. Wojska Polskiego 1, pokój nr 212

+48 55 629 05 26

k.klaman@ans-elblag.plmgr Wioletta Kieliszek

st. specjalista ds. ekonomicznych

ul. Wojska Polskiego 1, pokój nr 313

+48 629 05 07

w.kieliszek@ans-elblag.pl

 

 

Dział Spraw Pracowniczych:

Kierownik

mgr Dorota Seroka

ul. Wojska Polskiego 1, pokój nr 205

+48 55 629 05 29

d.seroka@ans-elblag.pl

 

lic. Grażyna Wolińska

st. specjalista ds. pracowniczych

ul. Wojska Polskiego 1, pokój nr 208

+48 55 629 05 28

g.wolinska@ans-elblag.pl

 

mgr. Ksenia Chorążewicz

specjalista ds. płac

ul. Wojska Polskiego 1, pokój nr 310

+48 55 629 05 25

k.chorazewicz@ans-elblag.pl

 

Beata Kawiecka

specjalista ds. płac

ul. Wojska Polskiego 1, pokój nr 310

+48 55 629 05 21

b.kawiecka@ans-elblag.pl

 

 

Biuro Promocji i Współpracy z Zagranicą:

Kierownik

mgr Iwona Dwojacka

ul. Wojska Polskiego 1, pokój nr 311

+48 55 629 05 29

i.dwojacka@ans-elblag.pl

 

lic. Dariusz Trzciński

specjalista ds. administracyjnych

ul. Wojska Polskiego 1, pokój nr 314

+48 55 629 05 90

d.trzcinski@ans-elblag.pl

 

Adrian Paradowski

samodzielny referent techniczny

ul. Wojska Polskiego 1, pokój nr 314

+48 55 629 05 90

d.paradowski@ans-elblag.pl

 

mgr Aleksandra Thiede

specjalista ds. administracyjnych

ul. Wojska Polskiego 1, pokój nr 315

+48 55 629 05 54

a.thiede@ans-elblag.pl

 

 

Dział Zamówień Publicznych:

Kierownik

mgr Renata Olszewska

ul. Wojska Polskiego 1, pokój nr 215

+48 55 629 05 53

r.olszewska@ans-elblag.pl

  

mgr Piotr Żak

specjalista ds. zamówień

ul. Wojska Polskiego 1, pokój nr 216

+48 55 629 07 56

p.zak@ans-elblag.pl

 

inż. Anna Krzyżopolska

specjalista ds. zamówień

ul. Wojska Polskiego 1, pokój nr 214

+48 55 629 05 50

a.krzyzopolska@ans-elblag.pl

 

mgr Kamila Snochowska

specjalista ds. administracyjnych

ul. Wojska Polskiego 1, pokój nr 214

+48 55 629 05 06

k.snochowska@ans-elblag.pl

 

 

Biuro ds. Studenckich:

Kierownik

mgr inż. Dorota Andrzejewska

ul. Wojska Polskiego 1, pokój nr 206

+48 55 629 05 44

d.andrzejewska@ans-elblag.pl

 

mgr Tomasz Orzechowski

st. specjalista ds. administracyjnych

ul. Wojska Polskiego 1, pokój nr 206

+48 55 629 05 42

t.orzechowski@ans-elblag.pl

 

 

Biuro ds. Nauczania:

Kierownik

mgr Jolanta Kucharska

ul. Wojska Polskiego 1, pokój nr 205

+48 55 629 05 40

j.kucharska@ans-elblag.pl

 

mgr Sylwia Lasota

specjalista ds. administracyjnych

ul. Wojska Polskiego 1, pokój nr 205

+48 55 629 05 43

s.lasota@ans-elblag.pl

 

 

Sekcja Administracji Sieci i Systemów Komputerowych:

Koordynator

inż. Leszek Grzybek

ul. Wojska Polskiego 1, pokój nr 3

+48 55 629 05 80

l.grzybek@ans-elblag.pl

 

Jarosław Olszewski

specjalista ds. informatyki

ul. Wojska Polskiego 1, pokój nr 3

+48 55 629 05 70

j.olszewski@ans-elblag.pl

 

 

Sekcja Obsługi Informatycznej:

Koordynator

mgr inż. Adrian Tomczyk

ul. Wojska Polskiego 1, pokój nr 16

+48 55 629 05 76

Pokój nr 16

a.tomczyk@ans-elblag.pl

 

Kamil Szypkowski

st. referent ds. informatyki

ul. Wojska Polskiego 1, pokój nr 16

+48 55 629 05 74

k.szypkowski@ans-elblag.pl

 

mgr Roman Rydzyński

specjalista ds. informatyki

ul. Wojska Polskiego 1, pokój nr 16

+48 55 629 05 77

r.rydzynski@ans-elblag.pl

 

inż. Konrad Adamkiewicz

specjalista w zakresie prac związanych z informatyką

Al. Grunwaldzka 137, pokój nr 3

+ 48 55 629 05 75

k.adamkiewicz@ans-elblag.pl

 

 

Dział Gospodarczy:

Kierownik

lic. Adam Kuczuro

Al. Grunwaldzka 137, pokój nr 124

+48 55 629 05 67

a.kuczuro@ans-elblag.pl

 

mgr Magdalena Walasiewicz

starszy referent

Al. Grunwaldzka 137, pokój nr 223

+48 55 629 05 95

m.piechowska@ans-elblag.pl

 

 

Archiwum:

mgr Elżbieta Gawrońska

samodzielny  referent ds. archiwizacji

ul. Wspólna 11-13, pokój nr 011

+48 55 629 05 17

e.gawronska@ans-elblag.pl

 

 

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości:

Dyrektor

dr Łukasz Żołędziewski

+48 55 629 07 76

l.zoledziewski@ans-elblag.pl

 

 

Centrum Transferu Technologii:

Dyrektor

dr inż. Stanisław Kwitnewski, prof. uczelni

s.kwitnewski@ans-elblag.pl

 

 

Akademickie Biuro Karier:
Koordynator

dr Krzysztof Grablewski

Al. Grunwaldzka 137, pokój nr 107

+48 629 05 48

k.grablewski@ans-elblag.pl

 

 

Zakład Lektoratów:

Kierownik

mgr Sylwia Góralewicz

ul. Czerniakowska 22, pokój nr 9

+48 629 07 06

s.goralewicz@ans-elblag.pl

 

 

Główny Specjalista ds. Projektów/Koordynator CWR

mgr Paulina Tacka

ul. Zacisze 12, pokój nr 1

+48 629 05 93

p.tacka@ans-elblag.pl

 


Pełnomocnik ds. Ochrony Inf. Niejawnych:

Wojciech Jakiel

ul. Wspólna 11-13, pokój nr 11

+48 629 05 65

w.jakiel@ans-elblag.pl

 

 

Samodzielne stanowisko pracy ds. Bhp i Ppoż.:

mgr Paweł Markiewicz

ul. Wojska Polskiego 1, pokój nr 307

+48 629 05 69

p.markiewicz@ans-elblag.pl

 

 

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością:

mgr Dorota Pawłowicz

ul. Wojska Polskiego 1, pokój nr 217

+48 55 629 05 59

d.pawlowicz@ans-elblag.pl

 

 

Pełnomocnik ds. Studentów z niepełnosprawnościami:

mgr Henryka Szumna

Al. Grunwaldzka 137, pokój nr 119

+ 48 691 690 668

h.szumna@ans-elblag.pl

 


Pełnomocnik ds. eNauczania:

dr Robert Fidytek

r.fidytek@ans-elblag.pl

 

 

Pełnomocnik ds. Wolontariatu:

dr Ewa Patra

e.patra@ans-elblag.pl

 

mgr Bartosz Kalisz

b.kalisz@ans-elblag.plPortiernia:

Al. Grunwaldzka 137

+48 55 629 05 11


ul. Czerniakowska 22

+48 55 629 05 12

ul. Wojska Polskiego 1
+48 55 629 05 13

+ 48 691 690 668


Opublikował: Aleksandra Cabaj-Malinowska
Publikacja dnia: 12.06.2024, 10:53
Dokument oglądany razy: 191
Podpisał: Aleksandra Cabaj-Malinowska
Dokument z dnia: 25.01.2023