Uchwała Nr 72/2022 z dnia 22 września 2022 r.

Zmiana programu studiów w zakresie charakterystyki prowadzonych studiów, planu studiów i kart przedmiotów dla kierunku studiów Filologia angielska, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

Załączniki:
  1. Uchwała Nr 72/2022.pdf (30.09.2022, 13:24) - pobrań: 373
  2. Uchawła Nr 72/2022 - zał.1.pdf (30.09.2022, 13:25) - pobrań: 370
  3. Uchwała Nr 72/2022 - zał.2.pdf (30.09.2022, 13:25) - pobrań: 361
  4. Uchwała Nr 72/2022 - zał.3.pdf (30.09.2022, 13:25) - pobrań: 334
  5. Uchwała Nr 72/2022 - zał.4.pdf (30.09.2022, 13:26) - pobrań: 335
  6. Uchwała Nr 72/2022 - zał.5.pdf (30.09.2022, 13:26) - pobrań: 355
Opublikował: Dorota Pawłowicz
Publikacja dnia: 30.09.2022, 13:24
Dokument oglądany razy: 3 058
Podpisał: Dorota Pawłowicz
Dokument z dnia: 30.09.2022