Uchwały Rady Uczelni w 2022 roku


1/2022 - Zaopiniowanie korekty planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu na 2021 rok

2/2022 - Zaopiniowanie prowizorium planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu na 2022 rok

3/2022 - Przyjęcie sprawozdania Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu za okres od dnia 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

4/2022 - Zaopiniowanie projektu Statutu Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu

5/2022 - Zaopiniowanie rocznego sprawozdania Rektora z działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu za okres od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r.

6/2022 - Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji Strategii Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu za okres od 25 marca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

7/2022 - Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2021 rok

8/2022 - Zatwierdzenie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2021 rok

9/2022 - Zaopiniowanie planu rzeczowo-finansowego Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu

10/2022 - Zaopiniowanie korekty planu rzeczowo-finansowego Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu na 2022 rok

Opublikował: Dorota Pawłowicz
Publikacja dnia: 03.01.2024, 13:27
Dokument oglądany razy: 905
Podpisał: Dorota Pawłowicz
Dokument z dnia: 14.11.2022