Uchwały Rady Uczelni w 2023 roku


14/2023 - Zaopiniowanie planu rzeczowo-finansowego Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu na 2024 rok

13/2023 - Zaopiniowanie korekty planu rzeczowo-finansowego Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu na 2023 rok

12/2023 - Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu

11/2023 - Zaopiniowanie projektu Statutu Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu

10/2023 - Zaopiniowanie planu rzeczowo-finansowego Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu na 2023 rok

8/2023 - Zatwierdzenie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2022 rok

7/2023 - Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2022 rok

6/2023 - Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji Strategii Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

5/2023 - Zaopiniowanie rocznego sprawozdania Rektora z działalności Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu za okres od 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r.

4/2023 - Zaopiniowanie prowizorium planu rzeczowo-finansowego Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu na 2023 rok

3/2023 - Zaopiniowanie korekty planu rzeczowo-finansowego Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu na 2022 rok

2/2023 - Przyjęcie sprawozdania Rady Uczelni Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu za okres od dnia 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

1/2023 - Zaopiniowanie projektu zmian w Statucie Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu

Opublikował: Aleksandra Cabaj-Malinowska
Publikacja dnia: 03.01.2024, 13:38
Dokument oglądany razy: 1 048
Podpisał: Dorota Pawłowicz
Dokument z dnia: 03.01.2024