Uchwały Rady Uczelni w 2024 roku

To jest archiwalna wersja strony zmienionej: 02.07.2024, 08:39
z powodu:

Dodanie informacji o nowych uchwałach

08/2024 - Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu

07/2024 - Wskazanie dra inż. Jarosława Niedojadło, prof. uczelni jako kandydata na Rektora Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu na kadencję 01.09.2024 r. - 31.08.2028 r.

06/2024 - Zgłoszenie kandydata na Rektora Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu na kadencję 01.09.2024 r. - 31.08.2028 r.

05/2024 - Zaopiniowanie korekty planu rzeczowo-finansowego Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu na 2023 rok

04/2024 - Zaopiniowanie projektu aktualizacji Strategii Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu na lata 2021-2025+

03/2024 - Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji Strategii Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

02/2024 - Zaopiniowanie rocznego sprawozdania Rektora z działalności Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu za okres od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r.

01/2024 - Przyjęcie sprawozdania Rady Uczelni Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu za okres od dnia 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Opublikował: Aleksandra Cabaj-Malinowska
Publikacja dnia: 29.04.2024, 14:26
Dokument oglądany razy: 486
Podpisał: Przewodniczący Rady Uczelni
Dokument z dnia: 16.04.2024