Uchwały Senatu - 2023 r.


80/2023 - Program studiów podyplomowych "Zrównoważone Projektowanie Produktów Cyfrowych - Sustainable Digital Design"

79/2023 - Regulamin dyplomowania w Instytucie Informatyki Stosowanej im. Krzysztofa Brzeskiego

78/2023 - Program studiów dla nowotworzonego kierunku studiów Logistyka, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

77/2023 - Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 35/2023 Senatu Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu z dnia 1 czerwca 2023 roku w sprawie wzoru dokumentacji programu studiów w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu

76/2023 - Zaopiniowanie zmiany nazwy specjalności "Sztuka kreatywnego pisania" na nazwę "Kreatywne pisanie i narracje gier komputerowych" na kierunku studiów Filologia polska, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

75/2023 - Zaopiniowanie utworzenia specjalności "Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną i doradztwem zawodowym" na kierunku studiów Pedagogika, studia drugiego stopnia o profilu praktycznym

74/2023 - Zaopiniowanie likwidacji specjalności "Terapia pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka" na kierunku studiów Pedagogika, studia drugiego  stopnia o profilu praktycznym

73/2023 - Zaopiniowanie likwidacji specjalności "Podatki i rachunkowość w administracji" na kierunku studiów Administracja, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

72/2023 - Zaopiniowanie likwidacji specjalności "Administracja publiczna i zapobieganie patologiom społecznym" na kierunku studiów Administracja, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

71/2023 - Zaopiniowanie utworzenia specjalności "Administracja samorządowa i finanse publiczne" ma kierunku studiów Administracja, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

70/2023 - Statut Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu

58/2023 - Zaopiniowanie utworzenia studiów podyplomowych "Sustainable Digital Design" w Instytucie Ekonomicznym Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu

57/2023 - Dopuszczalny niedobór punktów ECTS warunkujący rejestrację na kolejny semestr na kierunku studiów Psychologia, jednolite studia magisterskie o profilu praktycznym

56/2023  - Dopuszczalny niedobór punktów ECTS warunkujący rejestrację na kolejny semestr na kierunku studiów Filologia angielska, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

53/2023 - Zmiana programu studiów w zakresie kart przedmiotów dla kierunku studiów Informatyka, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

52/2023 - Zmiana programu studiów w zakresie planu studiów i kart przedmiotów dla kierunku studiów Kosmetologia, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

51/2023 - Zmiana programu studiów w zakresie kart przedmiotów dla kierunku studiów Mechanika i budowa maszyn, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

50/2023 - Karta przedmiotu "Voice Training" dla studentów zagranicznych uczestniczących w programie Erasmus+

49/2023 - Zmiana programu studiów w zakresie charakterystyki prowadzonych studiów, planu studiów i kart przedmiotów dla kierunku studiów Psychologia, jednolite studia magisterskie o profilu praktycznym

48/2023 - Zmiana programu studiów w zakresie kart przedmiotów dla kierunku studiów Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, jednolite studia magisterskie o profilu praktycznym

47/2023 - Zmiana programu studiów dla kierunku studiów Pedagogika, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

46/2023 - Program studiów dla kierunku studiów Filologia angielska, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

45/2023 - Zmiana programu studiów w zakresie charakterystyki prowadzonych studiów oraz kart przedmiotów dla kierunku studiów Filologia polska, specjalność dziennikarstwo i nowe media, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

44/2023 - Zaopiniowanie utworzenia specjalności "Sztuka kreatywnego pisania" na kierunku studiów Filologia polska, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

43/2023 - Zmiana programu studiów w zakresie planów studiów i kart przedmiotów dla kierunku studiów Studia menadżersko-prawne, studia drugiego stopnia o profilu praktycznym

42/2023 - Zmiana programu studiów w zakresie planów studiów i kart przedmiotów dla kierunku studiów Ekonomia, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

41/2023 - Zmiana programu studiów w zakresie planów studiów i kart przedmiotów dla kierunku studiów Administracja, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

40/2023 - Zatwierdzenie wzoru dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu

39/2023 - Plan rzeczowo-finansowy Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu na 2023 rok

38/2023 - Wyrażenie zgody na zawarcie przez Rektora Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu umów o współpracy z uczelniami zagranicznymi

37/2023 - Zmiana programu studiów w zakresie kart przedmiotów dla kierunku studiów Informatyka, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

35/2023  - Wzór dokumentacji programu studiów w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu

34/2023 - Zmiana programu studiów stacjonarnych w zakresie charakterystyki prowadzonych studiów, planu studiów i kart przedmiotów dla kierunku studiów Administracja, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

33/2023 - Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu na rok akademicki 2024/2025

32/2023 - Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 38/2022 Senatu Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu na rok akademicki 2023/2024

31/2023 - Zaopiniowanie zmiany nazwy specjalności "Resocjalizacja nieletnich" na kierunku studiów Pedagogika, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

30/2023 - Zaopiniowanie likwidacji specjalności "Administracja skarbowa" na kierunku studiów Administracja, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

29/2023 - Zaopiniowanie utworzenia kierunku studiów Logistyka, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

28/2023 - Zatwierdzenie sprawozdania z realizacji Strategii Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

27/2023 - Zatwierdzenie rocznego sprawozdania Rektora z działalności Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu za okres od 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r.

26/2023 - Program studiów dla nowotworzonego kierunku studiów Psychologia, jednolite studia magisterskie o profilu praktycznym

25/2023 - Dopuszczalny niedobór punktów ECTS warunkujący rejestrację na kolejny semestr na kierunku studiów Kosmetologia, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

24/2023 - Karty przedmiotu "Wychowanie fizyczne"

23/2023 - Zmiana programu studiów w zakresie kart przedmiotów dla kierunku studiów Filologia polska, specjalność dziennikarstwo i nowe media, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

22/2023 - Zmiana programu studiów w zakresie charakterystyki prowadzonych studiów, planu studiów i kart przedmiotów dla kierunku studiów Pedagogika, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

21/2023 - Program studiów dla nowotworzonego kierunku studiów Psychologia, jednolite studia magisterskie o profilu praktycznym

19/2023 - Prowizorium planu rzeczowo-finansowego Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu na 2023 rok

18/2023 - Korekta planu rzeczowo-finansowego Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu na 2022 rok

17/2023 - Karty przedmiotu "Wychowanie fizyczne"

16/2023 - Karty przedmiotu "Kultura społeczna i zawodowa"

15/2023 - Zmiana programu studiów w zakresie Tabeli odniesień kierunkowych efektów uczenia się do charakterystyk Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kierunku studiów Filologia polska, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

14/2023 - Zmiana programu studiów dla kierunku studiów Logopedia, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

13/2023 - Zmiana programu studiów w zakresie kart przedmiotów dla kierunku studiów Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, jednolite studia magisterskie o profilu praktycznym

12/2023 - Zmiana programu studiów w zakresie karty przedmiotu dla kierunku studiów Filologia polska, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

11/2023 - Zmiana programu studiów w zakresie karty przedmiotu dla kierunku studiów Filologia, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

10/2023 - Zmiana programu studiów w zakresie karty przedmiotu dla kierunku studiów Pedagogika, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

9/2023 - Zmiana programu studiów w zakresie kart przedmiotu dla kierunku studiów Informatyka, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

8/2023 - Zaopiniowanie utworzenia specjalności "Administracja spraw wewnętrznych i kryminologia" na kierunku studiów Administracja, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

7/2023 - Zaopiniowanie likwidacji specjalności "Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka" na kierunku studiów Pedagogika, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

6/2023 - Zaopiniowanie utworzenia specjalności "Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną" na kierunku studiów Pedagogika, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

5/2023 - Program studiów dla nowotworzonego kierunku studiów Psychologia, jednolite studia magisterskie o profilu praktycznym

4/2023 - Zaopiniowanie utworzenia kierunku studiów Psychologia, jednolite studia magisterskie o profilu praktycznym

3/2023 - Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu

2/2023 - Zmiany w Statucie Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu

1/2023 - Zaopiniowanie sprawozdania Rady Uczelni Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu za okres od dnia 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Opublikował: Aleksandra Cabaj-Malinowska
Publikacja dnia: 03.01.2024, 13:36
Dokument oglądany razy: 3 689
Podpisał: Dorota Pawłowicz
Dokument z dnia: 03.01.2024