Uchwały Senatu - 2024 r.

To jest archiwalna wersja strony zmienionej: 01.07.2024, 14:25
z powodu:

Dodanie informacji o nowych uchwałach

19/2024 - Zaopiniowanie likwidacji specjalności "Ekonomika procesów logistycznych" na kierunku studiów Ekonomia, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

18/2024 - Zmiana programu studiów w zakresie charakterystyki prowadzonych studiów, planów studiów i kart przedmiotów dla kierunku studiów Administracja, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

17/2024 - Zmiana Regulaminu studiów Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu

16/2024 - Wyrażenie zgody na zawarcie przez Rektora umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną

15/2024 - Wskazanie przez Senat Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu kandydata na Rektora Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu na kadencję 01.09.2024 r. - 31.08.2028 r.

14/2024 - Zaopiniowanie dra inż. Jarosława Niedojadło, prof. uczelni jako kandydata na Rektora Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu na kadencję 01.09.2024 r. - 31.08.2028 r., zgłoszonego przez Radę Uczelni Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu

12/2024 - Wyrażenie zgody na zawarcie przez Rektora umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną

11/2024 - Powołanie dr Ireny Sorokosz, prof. uczelni na Przewodniczącą Kolegium Elektorów Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu

10/2024 - Aktualizacja Strategii Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu na lata 2021-2025+

09/2024 - Zatwierdzenie sprawozdania z realizacji Strategii Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

08/2024 - Zatwierdzenie rocznego sprawozdania Rektora z działalności Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu za okres od 01.10.2022 r. do  30.09.2023 r.

07/2024 - Zaopiniowanie sprawozdania Rady Uczelni Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu za okres od dnia 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

06/2024 - Zmiana programu studiów dla kierunku studiów Filologia angielska, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

05/2024 - Zmiana programu studiów w zakresie kart przedmiotów dla kierunku studiów Informatyka, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

04/2024 - Zmiana programu studiów w zakresie kart przedmiotów dla kierunku studiów Pedagogika, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

03/2024 - Zmiana programu studiów w zakresie kart przedmiotów dla kierunku studiów Filologia polska, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

02/2024 - Zmiana programu studiów w zakresie kart przedmiotów dla kierunku studiów Filologia angielska, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

01/2024 - Zaopiniowanie zmiany nazwy kierunku studiów "Logopedia" na nazwę "Logopedia ogólna z logopedią kliniczną", studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

Opublikował: Aleksandra Cabaj-Malinowska
Publikacja dnia: 29.04.2024, 14:38
Dokument oglądany razy: 909
Podpisał: Przewodniczący Senatu
Dokument z dnia: 26.04.2024