Zarządzenia Rektora w 2024 roku

To jest archiwalna wersja strony zmienionej: 13.06.2024, 12:26
z powodu:

Dodanie informacji o nowym zarządzeniu

20/2024 - Zapewnienie dofinansowania do zakupu okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok przy obsłudze monitora ekranowego

19/2024 - Godziny Rektorskie w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu w dniach 6 i 7 czerwca 2024 roku

18/2024 - Opłata za przeprowadzenie rekrutacji na studia w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu na rok akademicki 2024/2025

17/2024 - Wysokość opłat na studiach dla studentów rozpoczynających studia w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu w roku akademickim 2024/2025

16/2024 - Powołanie Rady Konsultacyjnej na kierunku studiów Mechanika i budowa maszyn

15/2024 - Powołanie Zespołu ds. Obsługi Rekrutacji

14/2024 - Zasady wydawania zaświadczeń ukończenia kursu lub szkolenia w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu

13/2024 - Przeprowadzenie inwentaryzacji środków trwałych w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu ze stanem na dzień 31 sierpnia 2024 roku

12/2024  - Wprowadzenie Planu inwentaryzacji w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu na 2024 rok

11/2024 - Zarządzenie zmieniające zarządzenie Nr 14/2022 Rektora Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu z dnia 1 marca 2022 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu

10/2024 - Wprowadzenie Kodeksu Etyki Pracownika Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu

09/2024 - Likwidacja specjalności "Ekonomika procesów logistycznych" na kierunku studiów Ekonomia, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

08/2024 - Godziny Rektorskie w dniu 26 kwietnia 2024 roku

07/2024 - Podział środków przyznanych z budżetu państwa na świadczenia dla studentów Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu

06/2024 - Biuletyn Informacji Publicznej Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu

05/2024 - Zarządzenie zmieniające zarządzenie Nr 36/2023 Rektora Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu z dnia 27 października 2023 roku w sprawie wprowadzenia Szczegółowego regulaminu świadczeń dla studentów Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu

04/2024 - Powołanie Uczelnianej Komisji Wyborczej Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu

03/2024 - Zmiana nazwy kierunku studiów "Logopedia" na nazwę "Logopedia ogólna z logopedią kliniczną", studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

02/2024 - Zarządzenie zmieniające zarządzenie Nr 71/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie wyznaczenia Inspektora ochrony danych oraz Zespołu ds. ochrony danych osobowych

01/2024 - Likwidacja Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Opublikował: Aleksandra Cabaj-Malinowska
Publikacja dnia: 06.06.2024, 10:30
Dokument oglądany razy: 474
Podpisał: Rektor ANS w Elblągu
Dokument z dnia: 06.06.2024