Zarządzenia Rektora w 2024 roku

To jest archiwalna wersja strony z dnia 07.02.2024, 00:00. Przejdź do wersji aktualnej.
Zmieniona z powodu: Dodanie informacji o nowym zarządzeniu

04/2024 - Powołanie Uczelnianej Komisji Wyborczej Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu

03/2024 - Zmiana nazwy kierunku studiów "Logopedia" na nazwę "Logopedia ogólna z logopedią kliniczną", studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

02/2024 - Zarządzenie zmieniające zarządzenie Nr 71/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie wyznaczenia Inspektora ochrony danych oraz Zespołu ds. ochrony danych osobowych

01/2024 - Likwidacja Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy


Opublikował: Dorota Pawłowicz
Publikacja dnia: 07.02.2024, 08:51
Dokument oglądany razy: 219
Podpisał: Dorota Pawłowicz
Dokument z dnia: 07.02.2024