Biuletyn Informacji Publicznej Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu

Strona Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu (BIP ANS w Elblągu) jest ogólnodostępną witryną internetową. Podstawowym przeznaczeniem strony jest udostępnianie informacji publicznych.


Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu

ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg
tel.: 55 629 05 05, faks: 55 629 05 10
strona internetowa: www.ans-elblag.pl
e-mail: ans@ans-elblag.pl

REGON: 170711628
NIP: 578 24 90 793

adres skrzynki ePUAP: pwsz_elblag
/pwsz_elblag/SkrytkaESP (dla wiadomości z zał. do 500 MB)


Wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej dostępna pod adresem https://bip.pwsz.elblag.pl/

Opublikował: Dorota Pawłowicz
Publikacja dnia: 12.12.2023, 08:57
Dokument oglądany razy: 18 205
Podpisał: Dorota Pawłowicz
Dokument z dnia: 10.02.2022